Het IPF Innovatieplatform is onafhankelijk en heeft als uitgangspunt een ‘Healthcare Value’ raamwerk. Een op dit raamwerk gestoelde IPF tool meet resultaten van de fysiotherapieorganisatie zelf, haar (individuele) patiënten en haar stakeholders. Om aan deze resultaten te (blijven) voldoen wordt ook de organisatie verandercapaciteit van de betreffende organisatie gemonitord.