Het IPF is vorig jaar december 2019 opgericht en is in ontwikkeling om 1 januari 2021 toegankelijk te zijn voor praktijken die zich willen conformeren aan de missie en visie van het IPF en de innovatiepartner willen zijn. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de digitale omgeving van het IPF in te richten. De belangrijkste functionaliteiten van deze omgeving is de digitale toets om praktijken te kunnen oormerken als “Innovatiepraktijk” en de Matchingstool waar de innovatieve praktijken en innovatiepartners en innovatiepilots kunnen worden gekoppeld. Deze omgeving is na de zomer ontwikkeld en het najaar wordt gebruikt om proef te draaien, innovatieve projecten te inventariseren en beschikbaar te maken op de IPF omgeving.

Als je nu al geïnteresseerd bent, meld je dan al via deze site je aan. Na de zomer zal er nog uitgebreid aandacht worden gegeven om het IPF aan jullie kenbaar te maken. Hier zal ook de vraag gesteld worden om je praktijk aan te melden voor de IPF toets.

In Nederland zijn 8000 fysiotherapie organisaties actief. Slechts een klein deel hiervan kan krachtig aansluiten bij vraagstukken als preventie, vitaliteit, leefstijl, zorg- en welzijn en zorgtechnologie. Het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) is bedoeld om juist deze praktijkeigenaren te faciliteren en een podium te bieden. De praktijkeigenaren die durven en willen pionieren!

De Nederlandse maatschappij verandert en de zorgvraag verandert mee. Fysiotherapie is onderdeel van een dynamische zorgmarkt. Fysiotherapie organisatie eigenaren die 40 jaar geleden hun fysiotherapie organisatie zijn gestart zullen het erover eens zijn dat een fysiotherapie organisatie runnen in de jaren 80 compleet anders gaat dan nu. Verandering bewerkstelligen gaat echter nooit vanzelf! Je kunt een geweldig idee hebben, alleen de volgende stap is dan vaak het lastigst. Hoe ga je het idee laten leven?

Dit doen wij door:

null

IPF keumerk

Bewezen innovatieve fysiotherapie organisaties een IPF Keurmerk te geven. Als je de IPF audit succesvol haalt dan kom je als innovatieve fysiotherapie organisatie met een landingspagina op onze website te staan en mag je in de praktijk, op de site en in alle communicatie-uitingen het keurmerk vermelden. Je bent dan officieel IPF Partner.
null

IPF matchmaking

Het Innovatie Platform Fysiotherapie koppelt innovatieve fysiotherapie organisaties aan elkaar, maar biedt daarnaast de mogelijkheid om het idee in een publieke of private omgeving te presenteren aan een selectieve groep ‘stakeholders’. Hierdoor kunnen landelijke, regionale en lokale beleids-, onderzoeks- en zorgvragen worden omgezet in concrete daden met impact ten gunste van de Nederlandse (zorg)consument. Hier kun je alleen als IPF Partner toegang toe krijgen.
null

IPF Deelnemer

Fysiotherapie organisaties die zelf nog niet bewezen innovatief zijn, maar hier wel serieuze stappen in willen nemen, kunnen kiezen om IPF Deelnemer te worden. Als IPF Deelnemer word je meegenomen in de communicatie van het IPF. Kun je voor bepaalde publieke projecten aanmelden om mee te werken aan de pilots en mag je deelnemen aan de webinars en evenementen van het IPF. Daarnaast kun je coaching krijgen om door te groeien tot IPF Partner.