De Stichting Innovatie Platform Fysiotherapie is een onafhankelijk Praktijk Kwaliteitsregister voor fysiotherapie organisaties en therapeuten. Op dit moment zijn wij nog in oprichting. Wij verwachten dat je na de zomer kunt aanmelden bij ons Praktijk Kwaliteitsregister. Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister stimuleert en registreert op nationaal niveau fysiotherapie organisaties die gezondheidszorg kwaliteit, kwaliteitsontwikkeling en transparantie hoog in het vaandel hebben staan. Met het IPF Praktijk Kwaliteitsregister geven wij fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Dit is een continu proces.
Via het IPF Praktijk Kwaliteitsregister krijg je de gelegenheid om zichtbaar te maken dat je actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. Je laat zien dat je werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister beschikt over een database waaraan alle deelnemende praktijken maandelijks op gestructureerde wijze data aanleveren. Hierbij is het uitgangspunt de eigen kwaliteit en verbeterkracht van de fysiotherapie organisatie, het doorontwikkelen van beroepsstandaarden en wensen en voldoen aan de eisen van externe stakeholders waaronder zorgverzekeraars. Een fysiotherapie organisatie en therapeuten kunnen zichzelf monitoren en op basis hiervan een verbeter- of kwaliteitscyclus doorlopen.

Dit is de conceptversie van de criteria set van het IPF Praktijk Kwaliteitsregister; indien blijkt in komende gesprekken met onze stakeholders dat bepaalde criteria aangepast dienen te worden houden wij het recht om dit te doen .

Dit doen wij door:

null

‘Healthcare Value’ raamwerk

Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister (in oprichting) en IPF Innovatieplatform zijn onafhankelijk van elkaar in het leven geroepen. Wel hebben beiden dezelfde basis met als uitgangspunt een ‘Healthcare Value’ raamwerk. Een op dit raamwerk gestoelde IPF tool meet resultaten van de fysiotherapie organisatie zelf, haar (individuele) patiënten en haar stakeholders. Om aan deze resultaten te (blijven) voldoen wordt ook de organisatie verandercapaciteit van de betreffende organisatie gemonitord.
null

Doorgroeimogelijkheid

De weging voor het IPF Praktijk Kwaliteitsregister (in oprichting) is onderscheidend van die van het IPF innovatieplatform. Hierbij geldt dat het vanuit toelating tot het IPF Praktijk Kwaliteitsregister het goed mogelijk is door te groeien naar het IPF innovatieplatform. Met een toelating in het IPF innovatieplatform komt een fysiotherapie organisatie automatisch in aanmerking voor het IPF Praktijk Kwaliteitsregister.