Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister (in oprichting) en IPF Innovatieplatform zijn onafhankelijk van elkaar in het leven geroepen. Wel hebben beide een zelfde basis met als uitgangspunt een ‘Healthcare Value’ raamwerk. Een op dit raamwerk gestoelde IPF tool meet resultaten van de fysiotherapieorganisatie zelf, haar (individuele) patiënten en haar stakeholders. Om aan deze resultaten te (blijven) voldoen wordt ook de organisatie verandercapaciteit van de betreffende organisatie gemonitord.

De weging voor het IPF Praktijk Kwaliteitsregister (in oprichting) is onderscheidend van die van het IPF Innovatieplatform. Hierbij geldt dat het vanuit toelating tot het IPF Praktijk Kwaliteitsregister het goed mogelijk is door te groeien naar het IPF Innovatieplatform. Met een toelating in het IPF Innovatieplatform komt een fysiotherapieorganisatie automatisch in aanmerking voor het IPF Praktijk Kwaliteitsregister.