Toegang tot het IPF Praktijk Kwaliteitsregister is mogelijk wanneer een fysiotherapie organisatie aan de volgende entree normen voldoet:

 

Kwaliteitsindicator  Item Beschrijving Norm
Doelmatigheidsnorm Behandelindex Landelijke behandelindex BI < 117
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) KMS volgens PDCA cyclus Het beschrijven van de PDCA cyclus op praktijkmanagement niveau: strategisch, tactisch en operationeel  niveau. Format IPF beleidsplan en Management Rapportage inclusief outcome online IPF tool score
Dataverzameling EPD Dataverzameling  LDF Frequentie van aanleveren vanuit EPD van de praktijk aan LDF;

2 x per jaar geeft het IPF Praktijk Kwaliteitsregister feedback op de data en zal procedure Evaluatie Data gevolgd worden.

bij overstappen vanuit andere registers (zoals stichting keurmerk) dan procedure beschrijven.

1 keer per maand bij de 5 grootste diagnosegroepen (inclusief rug en COPD met verplichte meetset)

Minimaal 2 vragenlijsten bij  65 % intake ingevuld en 30 % bij evaluatie afgenomen (norm bepaald aan de hand van IQ healthcare-rapportage).

1 keer per maand
Klantervaringsonderzoek Score Prem/Zorgkaart De gemiddelde score behaald door de praktijk CQ index (2019) > 8 algemene score; NPF? > 50.

Uitgezet bij minimaal 40% van de klanten minimaal 100 vragenlijsten

Verbijzondering Manueel therapie

Kinderfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

Sportfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie,

Orofaciaal fysiotherapie

Oncologie Fysiotherapie

Minimaal 1 erkende specialisatie

Intervisie is voor de fysiotherapeuten van een fysiotherapie organisatie een verplicht onderdeel van het IPF Praktijk Kwaliteitsregister:

Verplichte Intervisie 3 keer per jaar met collega’s van andere praktijk op beleids-, operationele-  als vakinhoudelijk functioneren IPF Raamwerk (fysiek of Online).

Doorontwikkeling Intervisie is in ProjectPlan KwaliteitsOntwikkelPlan.

De resultaten van de online IPF-tool  zullen gebruikt worden om de PDCA cirkel op praktijk- als individueel niveau te borgen.

Verbeterplan indien nodig a.d.h.v. Format Verbeterplan opnemen in beleidsplan/Management Rapportage op basis van dimensies online IPF tool

3 x per jaar fysieke of online  bijeenkomsten verplicht.

 

Intervisie blijft een vast onderdeel binnen het IPF Praktijk Kwaliteitsregister na een succesvolle entree-visitatie. Alle geregistreerde praktijken worden door een externe audit partij gevisiteerd. Voor praktijken die niet in het IPF Praktijk Kwaliteitsregister staan, is een entree visitatie verplicht. Deze visitatie is 2 jaar geldig. Dit houdt in dat de praktijken die in het IPF Praktijk Kwaliteitsregister geregistreerd staan binnen 2 jaar na de vorige visitatie of entree visitatie opnieuw worden gevisiteerd. IPF Praktijk Kwaliteitsregister kiest er bewust voor om de visitatie door een onafhankelijke partij te laten verrichten om onafhankelijk oordeel te vellen of er voldaan wordt aan de eisen/normen.

 

Visitatie Entree Visitatie Voldoende score op criteria Instapmoment
Frequentie van visitatie Voldoende score op criteria 1 keer per 2 jaar
Hervisitatie Verbeterplan binnen 2 weken en hervisitatie na 6 maanden.

 

Inventarisatie

Reactie

1

Wet- en regelgeving:

“De praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving”(BIG, klachtenregeling, werken volgens beroepsspecifiek richtlijnen, norm , Bij- en nascholingseis  (20 u na/bijscholing per jaar met cycli van 5 jaar, werkeis , Wkkgz, WGBO, AVG, risicoanalyse.

Conform/Non Conform

Toelichting:

2

Inrichting en toegankelijkheid:

“De praktijk is zodanig ingericht dat het voldoet aan de inrichtingseisen ZV en ingericht en georganiseerd dat het aan de zorgvraag van de behandelde doelgroepen kan voldoen”

Conform/Non Conform

Toelichting:

3

Hygiëne, privacy en veiligheid:

“De bovengenoemde aspecten zijn zodanig ingericht en georganiseerd dat de hygiëne, privacy en veiligheid van de cliënt/patiënt is geborgd. Alle medewerkers in KRF ingeschreven en handelen conform de beroepsethiek en gedragsregels.

Conform/Non Conform

Toelichting:

Bewijsstuk: deelname bewijs  KRF

IPF kwaliteitsmanagementsysteem: dimensies en bewijsstukken

Dimensie en korte definitie

Bewijsstuk

Organisatiegerichte resultaten

1. Gemiddelde technische kwaliteit

Gemiddelde vaktechnische kwaliteit volgens beroepsstandaarden

LDF data aanlevering maandelijks:

Bij de 5 grootste diagnosegroepen (inclusief rug en COPD met verplichte meet set)

Minimaal 2 vragenlijsten bij  65% intake en 35% bij evaluatie afgenomen

2. Gemiddelde ervaren kwaliteit

Gemiddelde ervaren kwaliteit volgens patiënten

Meten van klantervaring met de PREM paramedische zorg via meetbureaus zoals Qualiview, Mediquest, ZorgDNA of Zorgkaart Nederland

CQ index (20160 > 8 algemene score ; NPS > 50

Uitgezet bij minimaal 40 % van de klanten minimaal 100 vragenlijsten

Stakeholdergerichte resultaten

Interne stakeholders

Door medewerkers van de organisatie gewenste resultaten

 

Persoonlijk ontwikkelplan per individuele medewerker

Patiënt- en gemeenschapsgerichte zorg

Patiënt- en gemeenschapsgerichte zorg

Toegankelijke, integrale, gecoördineerde zorg met als doel de gezondheid van individuen, families, gemeenschappen en populaties te bevorderen. En de waarde van de gezondheidszorg te verhogen.

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Leiderschap

Leiderschap

Toegankelijke, integrale, gecoördineerde zorg met als doel de gezondheid van individuen, families, gemeenschappen en populaties te bevorderen. En de waarde van de gezondheidszorg te verhogen.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Management

Management – management van de organisatie

Management van organisatie gerelateerde informatie die bijdraagt aan de prestatie van de organisatie.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Management – toezicht op klinisch handelen

Management van klinische factoren die bijdragen aan de prestatie van de organisatie.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Communicatie

Communicatie – team-gebaseerde zorg

Manier waarop het team onderling communiceert en samenwerkt.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Communicatie – beschikbaarheid informatie voor patiënten

Manier waarop informatie beschikbaar is voor patiënten.

 

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Communicatie – beschikbaarheid informatie voor medewerkers

Manier waarop informatie beschikbaar is voor medewerkers.

 

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Verandermanagement

Verandercapaciteit : gereedheid tot veranderen

Gereedheid van de organisatie om verandering te omarmen.

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Verandercapaciteit : scholing en training

Vaardigheid van de organisatie om verandering te starten en te blijven doen.

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Verandercapaciteit: beloning voor medewerkers door de organisatie

Stimulans van de organisatie om verandering te starten en te blijven doen.

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Management

Prestatie: procesverbetering

Benutten van organisatie gerelateerde informatie en klinische data voor reflectie en verbetering organisatieprocessen.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Prestatie –resultaten

Benutten van organisatie gerelateerde informatie en klinische data voor reflectie en verbetering organisatieresultaten.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Informatie en informatietechnologie

Informatie en informatietechnologie

Het verzamelen van organisatie gerelateerde informatie en klinische data.

 

Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool

Visitatie Entree Visitatie Voldoende score op criteria Instapmoment
Frequentie van visitatie Voldoende score op criteria 1 keer per 2 jaar
Hervisitatie Verbeterplan binnen 2 weken en hervisitatie na 6 maanden.

Inventarisatie

Reactie

1

Wet- en regelgeving:

“De praktijk voldoet wet- en regelgeving”(BIG, klachtenregeling, werken volgens beroepsspecifiek richtlijnen, norm , Bij- en nascholingseis  (20 u na/bijscholing per jaar met cycli van 5 jaar,  werkeis , Wkkgz, WGBO,AVG, risicoanalyse.

Conform/Non Conform

Toelichting:

2

Inrichting en toegankelijkheid:

“De praktijk is zodanig ingericht dat het voldoet aan de inrichtingseisen ZV en ingericht en georganiseerd dat het aan de zorgvraag van de behandelde doelgroepen kan voldoen”

Conform/Non Conform

Toelichting:

3

Hygiëne, privacy en veiligheid:

“De bovengenoemde aspecten zijn zodanig ingericht en georganiseerd dat de hygiëne, privacy en veiligheid van de cliënt/patiënt is geborgd. Alle medewerkers in KRF ingeschreven en handelen conform de beroepsethiek en gedragsregels.

Conform/Non Conform

Toelichting:

Bewijsstuk: deelname bewijs  KRF