Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF)

is een keurmerk en matchmaking platform voor innovatieve fysiotherapie organisaties.

null

INNOVATIE

null

KWALITEIT

null

FYSIOTHERAPIE

In Nederland zijn 8000 fysiotherapie organisaties actief. Slechts een klein deel hiervan kan krachtig aansluiten bij vraagstukken als preventie, vitaliteit, leefstijl, zorg- en welzijn en zorgtechnologie. Het Innovatie Platform Fysiotherapie is bedoeld om juist deze fysiotherapie organisatie eigenaren te faciliteren en een podium te bieden. De fysiotherapie organisatie eigenaren die durven en willen pionieren!

Vanuit onze overtuiging dat kwaliteit en innovatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is ook het IPF Praktijk Kwaliteitsregister nu in oprichting. Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister stimuleert en registreert op nationaal niveau fysiotherapie organisaties die kwaliteit, kwaliteitsontwikkeling en transparantie hoog in het vaandel hebben staan. IPF verbindt en is onafhankelijk. Wij zijn op zoek naar fysiotherapie organisaties met een intrinsieke motivatie voor innoveren en deze willen delen met de beroepsgroep.

Wat is het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

In Nederland zijn 8000 fysiotherapie organisaties actief. Slechts een klein deel hiervan kan krachtig aansluiten bij vraagstukken als preventie, vitaliteit, leefstijl, zorg- en welzijn en zorgtechnologie. Het Innovatie Platform Fysiotherapie biedt fysiotherapie organisaties een podium om het idee in een publieke of private omgeving te presenteren aan een selectieve groep ‘sponsoren’. Hierdoor kunnen landelijke, regionale en lokale beleids-, onderzoeks- en zorgvragen worden omgezet in concrete daden met impact ten gunste van de Nederlandse (zorg)consument. Het stimuleren en coördineren van innovatie en het vergroten van de kans van slagen zijn hierbij uitgangspunten. Ook wordt rekening gehouden met het potentieel van de regio en de wijk om regionale vraagstukken aan te pakken.

Wat is het

IPF Praktijk Kwaliteitsregister?

Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister (in oprichting) stimuleert en registreert op nationaal niveau fysiotherapie organisaties die kwaliteit, kwaliteitsontwikkeling en transparantie hoog in het vaandel hebben staan. Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister beschikt over een database waaraan alle deelnemende fysiotherapie organisaties maandelijks op gestructureerde wijze data aanleveren. Hierbij is het uitgangspunt de eigen kwaliteit en verbeterkracht van de fysiotherapie organisatie, het doorontwikkelen van beroepsstandaarden en wensen en eisen van externe stakeholders waaronder zorgverzekeraars. Een fysiotherapie organisatie kan zichzelf monitoren en op basis hiervan een verbeter of kwaliteitscyclus doorlopen.

Wat is het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

IPF_oranje-pijl

In Nederland zijn 8000 fysiotherapie organisaties actief. Slecht een klein deel hiervan kan krachtig aansluiten bij vraagstukken als preventie, vitaliteit, leefstijl, zorg- en welzijn en zorgtechnologie. Het Innovatie Platform Fysiotherapie biedt fysiotherapie organisaties die willen en kunnen innoveren een podium om het idee in een publieke of private omgeving te presenteren aan innovatiepartners, teneinde een innovatieproject te starten. Hierdoor kunnen landelijke, regionale en lokale beleids-, onderzoeks- en zorgvragen worden omgezet in concrete daden met impact ten gunste van de Nederlandse (zorg)consument. Het stimuleren en coördineren van innovatie en het vergroten van de kans van slagen zijn hierbij uitgangspunten. Ook wordt rekening gehouden met het potentieel van de regio en de wijk om regionale vraagstukken aan te pakken.

Wat is het

IPF Kwaliteitsregister?

IPF_oranje-pijl

Het IPF praktijk kwaliteitsregister (in oprichting) stimuleert en registreert op nationaal niveau fysiotherapie organisaties die kwaliteit, kwaliteitsontwikkeling en transparantie hoog in het vaandel hebben staan. Het IPF praktijk kwaliteitsregister beschikt over een database waaraan alle deelnemende fysiotherapie organisaties maandelijks op gestructureerde wijze data aanleveren. Hierbij is het uitgangspunt de eigen kwaliteit en verbeterkracht van de fysiotherapie organisatie, het doorontwikkelen van beroepsstandaarden en wensen en eisen van externe stakeholders waaronder zorgverzekeraars. Een fysiotherapie organisatie kan zichzelf monitoren en op basis hiervan een verbeter of kwaliteitscyclus doorlopen.

Ambassadeurs en sponsors IPF

Ja, ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief