Innovatieve ideeën?

Maar geen mogelijkheden om ze uit te rollen?

Over Innovatie Platform Fysiotherapie

Het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) is een onafhankelijk platform dat nationale, regionale en lokale innovatie initiatieven vanuit fysiotherapie organisaties, of waar fysiotherapie organisaties aan bijdragen, samenbrengt. U kunt het zien als een matchmaking platform waarbij enerzijds innovatieve initiatiefnemers ideeën kunnen aanreiken en anderzijds geïnteresseerde investeerders en belanghebbenden kunnen bijdragen om het idee, te ontwikkelen en te pilot-testen.

Innovatieve ideeën?

Maar geen mogelijkheden om ze uit te rollen?

IPF_oranje-pijl

Het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) is een onafhankelijk platform dat nationale, regionale en lokale innovatie initiatieven vanuit fysiotherapie organisaties, of waar fysiotherapie organisaties aan bijdragen, samenbrengt. U kunt het zien als een zakelijke matchmaking site platform waarbij enerzijds innovatieve initiatiefnemers ideeën kunnen aanreiken en anderzijds geïnteresseerde investeerders en belanghebbenden kunnen bijdragen om het idee, te ontwikkelen en te pilot-testen.

Visie

achter het Innovatie Platform Fysiotherapie

Fysiotherapie draagt bij aan een dynamische gezondheidszorgmarkt met vele initiatieven. Deze vinden echter regelmatig versnipperd plaats en innovaties worden niet altijd gedeeld of landen niet altijd in de juiste context. Landelijke, regionale en lokale overheden, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, patiënt vertegenwoordigers en verzekeraars vragen om georganiseerdheid en krachtige waarde toevoegende innovaties binnen de gezondheidszorg. Een essentiële voorwaarde voor innovatie is het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en bijbehorende pilot-testen.

Valorisatie, de vertaalslag van (wetenschappelijke) kennis en innovaties naar economische en/of maatschappelijke waarde is hierbij samen met marktcreatie een sleutelbegrip. Het vermogen tot innoveren en positioneren van fysiotherapie organisaties (praktijken) vragen hierbij om aandacht. Bovenstaande schetst een urgente situatie waarop het innovatieplatform fysiotherapie (IPF) een krachtig en adequaat antwoord wil geven.

Visie

achter het Innovatie Platform Fysiotherapie

Fysiotherapie draagt bij aan een dynamische gezondheidszorgmarkt met vele initiatieven. Deze vinden echter regelmatig versnipperd plaats en innovaties worden niet altijd gedeeld of landen niet altijd in de juiste context. Landelijke, regionale en lokale overheden, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, patiënt vertegenwoordigers en verzekeraars vragen om georganiseerdheid en krachtige waarde toevoegende innovaties binnen de gezondheidszorg. Een essentiële voorwaarde voor innovatie is het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en bijbehorende pilot-testen.

Valorisatie, de vertaalslag van (wetenschappelijke) kennis en innovaties naar economische en/of maatschappelijke waarde is hierbij samen met marktcreatie een sleutelbegrip. Het vermogen tot innoveren en positioneren van fysiotherapie organisaties (praktijken) vragen hierbij om aandacht. Bovenstaande schetst een urgente situatie waarop het innovatieplatform fysiotherapie (IPF) een krachtig en adequaat antwoord wil geven.

Wat is het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

In Nederland zijn 8000 fysiotherapie organisaties actief. Slechts een klein deel hiervan kan krachtig aansluiten bij vraagstukken als preventie, vitaliteit, leefstijl, zorg- en welzijn en zorgtechnologie. Het Innovatie Platform Fysiotherapie biedt fysiotherapie organisaties een podium om het idee in een publieke of private omgeving te presenteren aan een selectieve groep ‘sponsoren’. Hierdoor kunnen landelijke, regionale en lokale beleids-, onderzoeks- en zorgvragen worden omgezet in concrete daden met impact ten gunste van de Nederlandse (zorg)consument. Het stimuleren en coördineren van innovatie en het vergroten van de kans van slagen zijn hierbij uitgangspunten. Ook wordt rekening gehouden met het potentieel van de regio en de wijk om regionale vraagstukken aan te pakken.

Voor wie is het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

Voor fysiotherapieorganisaties met innovatiecapaciteit (IPF partners) en innovatiepartners die een gezamenlijk innovatieproject gaan starten. Deze verbintenis zorgt ervoor dat innovatie haalbaar wordt, de ruimte krijgt en gedeeld kan worden met fysiotherapieorganisaties en daarbuiten, zodat er een blijvende beweging tot stand komt.

Wat is het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

IPF_oranje-pijl

In Nederland zijn 8000 fysiotherapie organisaties actief. Slecht een klein deel hiervan kan krachtig aansluiten bij vraagstukken als preventie, vitaliteit, leefstijl, zorg- en welzijn en zorgtechnologie. Het Innovatie Platform Fysiotherapie biedt fysiotherapie organisaties die willen en kunnen innoveren een podium om het idee in een publieke of private omgeving te presenteren aan innovatiepartners, teneinde een innovatieproject te starten. Hierdoor kunnen landelijke, regionale en lokale beleids-, onderzoeks- en zorgvragen worden omgezet in concrete daden met impact ten gunste van de Nederlandse (zorg)consument. Het stimuleren en coördineren van innovatie en het vergroten van de kans van slagen zijn hierbij uitgangspunten. Ook wordt rekening gehouden met het potentieel van de regio en de wijk om regionale vraagstukken aan te pakken.

Voor wie is het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

IPF_oranje-pijl

Voor fysiotherapieorganisaties met innovatiecapaciteit (IPF partners) en innovatiepartners die een gezamenlijk innovatieproject gaan starten. Deze verbintenis zorgt ervoor dat innovatie haalbaar wordt, de ruimte krijgt en gedeeld kan worden met fysiotherapieorganisaties en daarbuiten, zodat er een blijvende beweging tot stand komt.

null

IPF partners en innovatiepartners

IPF partners zijn fysiotherapieorganisaties die bewezen innovatiecapaciteit in huis hebben en die willen bijdragen aan innovatie. Deze organisaties vormen van nature coalities met andere innovatiepartners vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en de burger (quadruple helix). Deze benadering past bij het missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Het IPF ziet het als haar taak om IPF partners samen te brengen in een platform en deze te verbinden met innovatiepartners (publiek en privaat), zodat innovaties sneller worden opgepakt.
null

IPF deelnemers

IPF deelnemers zijn fysiotherapieorganisaties of individuele fysiotherapeuten die nog niet voldoende innovatiecapaciteit hebben, maar wel geïnteresseerd zijn of daar naar toe willen groeien. Door ervaringen te bundelen en delen kunnen IPF deelnemers geïnspireerd raken te gaan werken aan hun eigen innovatiekracht.
null

IPF sponsors

IPF sponsors zijn partijen die belang hechten aan innovatie van gezondheidzorg met fysiotherapie. Dit kunnen overkoepelende organisaties zijn zoals beroepsverenigingen en -organisaties, VWS, ZN, VNG, VvAA, patiëntverenigingen, banken en ICT leveranciers. Zij dragen financieel of ‘in kind’ bij aan het mogelijk maken van bijvoorbeeld de IPF kantoororganisatie en IFP communicatiemiddelen of events. Tevens kunnen zij ook sponsor zijn van specifieke innovatietrajecten.

Hoe werkt het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

Het IPF stimuleert innovaties van idee, naar ontwikkeling, naar implementatie (pilot-testen). Kennis en ervaring worden gebundeld en gedeeld met de beroepsgroep en daarbuiten.

Welke projecten

komen in aanmerking?

Zonder in de details te treden zijn onderstaande voorbeelden innovatielijnen die kunnen worden vormgegeven. Hierbij is de innovatiecapaciteit van de fysiotherapie organisatie een belangrijk voorwaarde voor succes:

Hoe werkt het

Innovatie Platform Fysiotherapie?

IPF_oranje-pijl

Het IPF stimuleert innovaties van idee, naar ontwikkeling, naar implementatie (pilot-testen). Kennis en ervaring worden gebundeld en gedeeld met de beroepsgroep en daarbuiten.

Welke projecten

Komen in aanmerking?

IPF_oranje-pijl

Zonder in de details te treden zijn onderstaande voorbeelden innovatielijnen die kunnen worden vormgegeven:

null

Bedrijvenbeleid

Hier ligt de aandacht op vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Fysiotherapie kan binnen bedrijven bijdragen aan bijvoorbeeld vitaal gericht werken als aanvulling op resultaat gericht werken. Hierbij kan worden gedacht aan een regie rol van de fysiotherapeut bij gezonde leef- en werkstijl vraagstukken.
null

Preventie

  • E-health (zelfredzaamheid middels digitale fysio, apps, VR-bril, health coins, gaming, blended-care)
  • Inrichting van vitaliteit stimulerende buurten en wijken (bijv. beweegtuinen voor ouderen en kinderen)
  • Overgewicht en diabetes (bij kinderen en volwassenen)
  • Stimuleren van een beweegcultuur in wijken/Nederland
  • ‘Bewegen als medicijn’ bij dementie, depressie, angststoornis, eetstoornis, burn-out, stress.
  • Positieve gezondheid

Initiatiefnemers IPF

Interesse

om IPF partner, IPF deelnemer of IPF sponsor te worden?

Op de achtergrond zijn wij nu druk bezig aan de ontwikkeling van het IPF matchmaking platform. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen? Al een innovatief idee/project insturen of als sponsor betrokken worden bij bepaalde projecten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Interesse

om IPF partner, IPF deelnemer of IPF sponsor te worden?

IPF_oranje-pijl

Op de achtergrond zijn wij nu druk bezig aan de ontwikkeling van het IPF matchmaking platform. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen? Al een innovatief idee/project insturen of als sponsor betrokken worden bij bepaalde projecten? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ja, ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief