Criteria fysiotherapie organisatie Praktijk Kwaliteitsregister

 • Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister voldoet bij oprichting aan inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen aan fysiotherapie organisaties.
 • Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister is onafhankelijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd onder nummer 7668333.
 • Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister richt zich op fysiotherapie organisaties die voorop lopen in kwaliteitsontwikkeling en transparantie.
 • Het Praktijk Kwaliteitsregister monitort of alle fysiotherapie organisaties voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en stuurt waardig bij (door middel van periodieke kwaliteitsrapportages over de kwaliteit van de aangeleverde data).
 • In de doelstellingen van het Praktijk Kwaliteitsregister wordt beschreven op welke wijze het kwaliteitsbeleid een bijdrage levert aan het verder verbeteren van de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg voor de klant. Het Praktijk Kwaliteitsregister gebruikt de landelijke behandelindex om praktijkvariatie bij de aangesloten praktijken te verminderen.
 • Samenwerking aan zorgverbetering of –vernieuwing: fysiotherapie organisaties nemen deel aan een innovatief project of pilot die bijdraagt aan de meerjaren-doelstellingen van een zorgverzekeraar. Van deelnemende fysiotherapie organisaties wordt verwacht daar een bijdrage aan te leveren.
 • Planning Kwaliteitsontwikkeling IPF PR: het IPF Praktijk Kwaliteitsregister heeft als doel om de IPF Innovatieplatform raamwerk in vier jaar tijd te implementeren. Dit raamwerk heeft in aanvulling op het IPF Praktijk Kwaliteitsregister een aanvullende dimensie: patiëntgerelateerde resultaten. Daarnaast zijn er ook aanvullende eisen op het gebied van betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek, innovatie en het zijn van een leerwerkplek. Zie hiervoor het document IPF kwaliteit ontwikkelplan.
 • Een fysiotherapie organisatie kan zich aanmelden bij de Stichting Innovatie Platform Fysiotherapie door de gevraagde gegevens aan te leveren. Voordat er een entree visitatie verricht kan worden, zal er eerst een positieve beoordeling verricht moeten worden. 
 • Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister heeft een uitgeschreven visie op fysiotherapie in een veranderde zorgveld en de doorontwikkeling van kwaliteit van de zorg die de fysiotherapie organisatie inclusief haar medewerkers levert. 
 • Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister voert een actief kwaliteitsbeleid waar voortdurend verbeteren van fysiotherapeuten en fysiotherapie organisaties centraal staat. Hiervoor maakt IPF Praktijk Kwaliteitsregister een vierjarenplan om dit kwaliteitsbeleid op geaggregeerd niveau bij zorgverzekeraars aan te tonen.
 • Het Praktijk Kwaliteitsregister beschikt over een database waaraan alle deelnemende fysiotherapie organisaties maandelijks op gestructureerde wijze data aanleveren.
 • Het Praktijk Kwaliteitsregister is actief over het doorontwikkelen van uitkomstindicatoren. Hiervoor kan een projectplan (vierjarenplan) overlegd worden met een duidelijke tijdslijn. Alle deelnemende fysiotherapie organisaties in het IPF Praktijk Kwaliteitsregister leveren hieraan een bijdrage door data aan te leveren.
 • Het IPF Praktijk Kwaliteitsregister onderscheidt drie dimensies: fysiotherapie organisatiegerelateerde resultaten, stakeholdergerelateerde resultaten en organisatie verandercapaciteit.
 • Op de IPF Praktijk Kwaliteitsregister webpagina wordt een actueel overzicht gegeven van deelnemende praktijken.
 • Intervisie en visitatie is een vast onderdeel van het IPF Praktijk Kwaliteitsregister; een online IPF tool is ontwikkeld om fysiotherapie organisatiedoelstellingen te monitoren, feedback te genereren en bewijsstukken te uploaden.