Missie IPF

Het Innovatie Platform Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting en heeft als als doel het bevorderen van innovatie binnen de fysiotherapie. Door fysiotherapie organisaties die bewezen innovatiekracht bezitten een keurmerk en platform te bieden als basis voor de ontwikkeling en implementatie van innovatie.

Onze visie:

De Nederlandse maatschappij verandert en de zorgvraag verandert mee. Fysiotherapie is onderdeel van een dynamische gezondheidszorgmarkt. Het Nederlandse zorgstelsel (Ministerie van VWS)  draagt bij aan deze dynamiek en geeft mogelijkheden voor fysiotherapie en fysiotherapie organisaties om zich te profileren en adequaat waarde toe te voegen. Verantwoording over een balans tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid  en kwaliteit van zorg is hierbij van groot belang (Zorginstituut Nederland, 2016). Binnen Nederland zijn er op het gebied van fysiotherapie vele initiatieven, deze vinden echter regelmatig versnipperd plaats en succesvolle innovaties worden niet altijd gedeeld en gecommuniceerd. De positionering van fysiotherapie vraagt hierbij om aandacht (Hogeschool Utrecht, 2019). 

Landelijke, regionale en lokale overheden, maatschappelijke partners, patiëntvertegenwoordigers en verzekeraars vragen om georganiseerdheid, bijdrage aan beleid en visie en innovatie van de beroepsgroep. Bovendien vragen maatschappelijke gezondheidszorgvraagstukken en gezondheidsvragen van de Nederlandse burger om krachtig, verantwoord en waarde toevoegend (Taskforce Juiste zorg op de juiste plek, 2018) te innoveren  met fysiotherapie. Ook is de opkomst van bijvoorbeeld fysiotherapie organisatieondersteuners huisartsen (POH) en personal trainers en zorgtechnologie reden voor fysiotherapie om in beweging te komen. Bovenstaande schets geeft een urgente situatie weer waarop wij als IPF een krachtig en adequaat antwoord op willen geven.

Sterke verbindende schakel

Zowel in praktische werkwijze, praktijkvoering en beleidsvorming worden eisen gesteld binnen de huidige gezondheidszorg. Deze eisen worden gemonitord op resultaten volgens een gelaagd model waarbinnen de fysiotherapie organisatie een cruciale plaats heeft: de patiënt, organisaties (inclusief fysiotherapie), de regio en de wijk en de maatschappij. Een fysiotherapie organisatie is hierbij voorwaardelijk voor het voldoen aan deze resultaten. Immers, fysiotherapie organisaties zijn een verbindende schakel tussen wensen van de patiënt, wensen van de regio/wijk en de maatschappij.