Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Gemiddelde technische kwaliteit – Gemiddelde vaktechnische kwaliteit volgens beroepsstandaarden LDF data aanlevering maandelijks

Bij de 5 grootste diagnosegroepen (inclusief rug en COPD met verplichte meet set)

Minimaal 2 vragenlijsten bij  65% intake en 35% bij evaluatie afgenomen

Gemiddelde ervaren kwaliteit – Gemiddelde ervaren kwaliteit volgens patiënten Meten van klantervaring met de PREM paramedische zorg via meetbureau’s zoals Qualiview, Mediquest, ZorgDNA of Zorgkaart Nederland
CQ index (2019) ; NPS > 50
Uitgezet bij minimaal 40 % van de klanten minimaal 100 vragenlijsten
Financieel – Financiële resultaten van de organisatie Screenshot van opgevoerde begrotingspost(en) innovatiebudget.
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Patiëntgericht resultaat –
Door individuele patiënt ervaren klinisch resultaat
Beschreven beleid voor patiëntbegeleiding die (moet) afwijken van de fysiotherapie organisatie behandelindex of vergelijkbare methodiek, voor een of meer diagnosegroepen.
Patiëntgerichte ervaring –
Door individuele patiënt ervaren service
Beschreven beleid voor patiëntbegeleiding die afwijkt op de fysiotherapieorganisatie PREM (of vergelijkbare methodiek).
Zelfredzaamheid patiënt –
Ervaren zelfredzaamheid door individuele patiënt in de eigen context
Beschreven beleid voor patiëntbegeleiding voor zelfredzaamheid van individuele patiënten
Bereidheid patiënt tot betalen –
Bereidheid patiënt tot betalen voor producten en diensten
Beschreven beleid op basis van onderzoek naar de bereidheid van individuele patiënten tot het betalen voor fysiotherapie.
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Patiëntvertegenwoordigers – Door patiëntvertegenwoordigers gewenste klinische- en serviceresultaten Beschreven beleid op basis van onderzoek naar door patiëntvertegenwoordigers gewenste klinische- en serviceresultaten.
Interne stakeholders – Door medewerkers van de organisatie gewenste resultaten Persoonlijk ontwikkelplan per individuele medewerker
Externe stakeholders – Door externe stakeholders gewenste resultaten (zorgprofessionals/beleidsmakers) Screenshots geanonimiseerde vergaderverslaglegging, contracten, overeenkomsten met externe stakeholders.
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Patiëntvertegenwoordigers – Door patiëntvertegenwoordigers gewenste klinische- en serviceresultaten Beschreven beleid op basis van onderzoek naar door patiëntvertegenwoordigers gewenste klinische- en serviceresultaten.
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Leiderschap – Toegankelijke, integrale, gecoördineerde zorg met als doel de gezondheid van individuen, families, gemeenschappen en populaties te bevorderen. En de waarde van de gezondheidszorg te verhogen. Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Management – management van de organisatie:
Management van organisatie gerelateerde informatie die bijdraagt aan de prestatie van de organisatie.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Management – toezicht op klinisch handelen:
Management van klinische factoren die bijdragen aan de prestatie van de organisatie.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Communicatie – team-gebaseerde zorg:
Manier waarop het team onderling communiceert en samenwerkt.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Communicatie – beschikbaarheid informatie voor patiënten:
Manier waarop informatie beschikbaar is voor patiënten.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Communicatie – beschikbaarheid informatie voor medewerkers:
Manier waarop informatie beschikbaar is voor medewerkers.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Verandercapaciteit – gereedheid tot veranderen:
Gereedheid van de organisatie om verandering te omarmen.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Verandercapaciteit – scholing en training:
Vaardigheid van de organisatie om verandering te starten en te blijven doen.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Verandercapaciteit – beloning voor medewerkers door de organisatie:
Stimulans van de organisatie om verandering te starten en te blijven doen.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Prestatie – procesverbetering:
Benutten van organisatie gerelateerde informatie en klinische data voor reflectie en verbetering organisatieprocessen.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Prestatie – resultaten:
Benutten van organisatie gerelateerde informatie en klinische data voor reflectie en verbetering organisatieresultaten.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool
Dimensie en korte definitie Bewijsstuk
Informatie en informatietechnologie –
Het verzamelen van organisatie gerelateerde informatie en klinische data.
Onderdeel van beleidsplan/management rapportage op basis van dimensies online IPF tool